Händer som håller pusselbitar

Publicering i Personnel Review

Andrea Strinic, Magnus Carlsson och Jens Agerström har fått artikeln "Occupational stereotypes: Professionals´ Warmth and Competence perceptions of occupations" accepterad för publicering i Personnel Review.