Barn som sitter i ett träd

Rektor med vetande i Utbildningsradion

Nu kan du se föreläsningarna från årets skolledarkonferens Rektor med vetande på Utbildningsradions digitala plattform URplay.

Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens ägde rum den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tar upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Läs mer om konferensen här: Lnu.se/rektormedvetande2020

Utbildningsradion uppmärksammade konferensens viktiga tema och sänder nu dess föreläsningar URplay: https://urplay.se/serie/217275-ur-samtiden-rektor-med-vetande-2020.

Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.