Rektorsprogrammet startar hösten 2021 på Linnéuniversitetet

Rektorsprogrammet startar hösten 2021 och rekryteringsutbildningar startade 2020

Genom Rektorsprogrammet ska rektorer rustas för att styra och leda sin förskola eller skola mot högre måluppfyllelse. För de som ännu inte har en skolledartjänst finns rekryteringsutbildningar i två steg.

Rektorsprogrammet

Planeringen pågår inför uppstart hösten 2021. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för verksamma rektorer som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå, omfattar 30 hp och består av tre delkurser.

  • skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng
  • styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng
  • skolledarskap, 10 högskolepoäng.

Anmälan öppnar våren 2021 inför kursstart hösten 2021. Framöver kommer kursstart att vara både vår och höst. Huvudmannen anmäler skolledaren via ett formulär på Skolverkets webbplats. 

Läs mer om Rektorsprogrammet på Linnéuniversitetets webbsida

Läs mer om Rektorsprogrammet på Skolverkets webbsida

Frågor
Om du har frågor får du gärna vända dig till utbildningschefen Stephan Rapp eller administrativt ansvarig Karolina Wagander.

Rekryteringsutbildningar för skolledare

För dig som ännu inte har en skolledartjänst finns det rekryteringsutbildningar i två steg. Pedagogiskt ledarskap 1 Rekryteringsutbildning för skolledare, startade hösten 2020. Våren 2021 finns en påbyggnadskurs och det startar även en ny kurs för steg 1. Framöver planeras båda kurserna att starta varje vår och höst och genomförda kurser kommer att kunna valideras och ingå i kommande magister- och masterutbildningar.

Kurserna vänder sig till dig som vill veta mer om skolledarskap och genom utbildningen förbereder du dig för ledaruppdrag i skolväsendet. Vi kommer att mötas i fem träffar via e-mötesverktyget Zoom på sen eftermiddag/kväll.
Kursstart 2 februari 2021.

Läs mer om Pedagogiskt ledarskap I. Rekryteringsutbildning för skolledare 7,5 hp

Läs mer om Pedagogiskt ledarskap II. Rekryteringsutbildning för skolledare 7,5 hp

Ansökningsperioden inför våren 2021 är fram till den 15 oktober, men det finns viss möjlighet till efteranmälan.

Frågor
Om du har frågor får du gärna vända dig till kursansvarig Kerstin Hansson.

Centrum för pedagogisk ledning

Utbildningarna ovan ingår i Linnéuniversitetets Centrum för pedagogisk ledning. Centret har till syfte att på bredast möjliga sätt samverka, inspirera och stödja utbildning och forskning inom skolledning för hela förskolans och skolans verksamhet. Forskningsområdet omfattar de olika aspekter av att leda arbetet i klassrum och skola som leder till ökad måluppfyllelse i relation till läroplan och kursplaner. 

Läs mer om Centrum för pedagogisk ledning