huvudbyggnaden i Växjö

Rektorsutbildning vid Linnéuniversitetet från 2021

Som ett av sju lärosäten kommer Linnéuniversitetet att få genomföra det nationella Rektorsprogrammet under perioden 2021 till 2027, enligt ett beslut från Skolverket.

Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027. Linnéuniversitetet är ett av lärosätena.

– Fakulteten för samhällsvetenskap har under flera år medvetet satsat på att bygga upp en stabil infrastruktur av kompetens och organisation för att kunna ansöka om att ge en statlig rektorsutbildning. Nu har Skolverket gett oss det förtroendet och det är vi oerhört glada över, säger Ninni Wahlström, professor och dekan vid fakulteten.

I bedömningen skriver Skolverket bland annat att ”Ansökan presenterar en tydlig helhetssyn, med sin läroplansteoretiska grund och med sina tankar om ett hållbart ledarskap visar Linnéuniversitet på ett förtroendeingivande sätt att de har god insikt i rektorsuppdragets särprägel och villkor.”. Förhandlingar inför tecknandet av själva överenskommelsen kommer att inledas i slutet av augusti.

Mer information