student på tågstation

Tänk på detta om du bor i en region med skärpta allmänna råd och ska resa till Linnéuniversitetet

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu har infört skärpta lokala allmänna råd för covid-19 i några av landets regioner kommer frågor om vad som gäller för föreläsningar och examinationer på kurser med deltagare som reser till Linnéuniversitetet från någon av de berörda regionerna.

I nuläget omfattas varken region Kronoberg eller region Kalmar av skärpta lokala allmänna råd, vilket innebär att Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer och rekommendationer med anledning av covid-19 gäller för aktiviteter i våra lokaler.

Det är alltid examinator som har huvudansvaret för kursens genomförande inklusive examinationer om inget annat beslutats av rektor. Något sådant beslut från rektor är inte aktuellt i dagsläget.

Läs mer om vilka regioner i landet som har infört skärpta lokala allmänna råd gäller hos Folkhälsomyndigheten.