paneldebatt om demokratifrågor

Riksdagens förste vice talman debatterade demokratifrågor

Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman, gjorde i fredags ett digitalt besök vid Linnéuniversitetet i samband med talmannens besök i Kronobergs län. Under besöket blev det bland annat ett panelsamtal med landshövding, rektor och forskare om demokratins utmaningar.

Sveriges riksdag firar under pågående mandatperiod ett demokratijubileum eftersom det är ett hundra år sedan beslutet att införa allmän rösträtt. Detta ledde till att de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Som en del av firandet reser riksdagens talmän runt i landet och pratar demokrati.

Talmannens besök genomfördes i digital form, och det inleddes med att rektor presenterade universitetet medan talmannen presenterade sitt besök och riksdagens arbete med demokratifrågor. Under besöket på Linnéuniversitetet hölls även en paneldebatt på temat ”Demokratin är utmanad. Vad kan vi göra åt det?”.

I paneldebatten deltog Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman, Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, samt rektor Peter Aronsson, Joel Martinsson, doktorand i statsvetenskap, Marie Eriksson, universitetslektor i socialt arbete, och Kersti Forsberg, verksamhetschef för Fojo. Moderator för paneldebatten var director artium Christina Dahlgren.

Du kan se hela det digitala besöket här

En annan del av firandet av demokratijubileumet är vandringsutställningen “Fira demokratin!” från Sveriges riksdag. Passa gärna på att se den i Alvesta Utställningshall, där den visas 19 september-11 november.