Ungdomar på härlig vårpromenad i skogen

Rörelsecoach för rörelserika skolor

Kursen för pedagoger på grundskolan och grundsärskolan (7,5 hp) startar våren 2020 och är ett samarbete mellan RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet.

En kurs för dig som är verksam i skolan och vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten på din skola med utgångspunkt i idrottens verksamhet. Kursen genomförs av Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland och är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 högskolepoäng. Du blir rörelsecoach på din skola och de uppgifter du genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling på din egen skola.

Centralt för kursen är att ditt arbete ska bidra till ökad rörelse på skolan och ur innehållet märks:

  • Samling för daglig rörelse – samhällets arbete för fysisk aktivitet med fokus på skolan och idrotten
  • Gemensam bas i skolans och idrottens styrdokument
  • Rörelsecoaching – att samordna och inspirera elever, personal och föräldrar till ökad fysisk aktivitet
  • Skolgården – en arena för fysisk aktivitet och idrott
  • Lokalsamhällets idrottsliga verksamhet och dess möjligheter i samverkan med skolan
  • Idrotts- och rörelseaktiviteter i skolans vardag
  • Skolidrottsföreningen som en resurs.

Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med ditt arbete. Förutom fyra fysiska träffar i Växjö, som innehåller tillämpningar, föreläsningar och seminarier, bedrivs studierna på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats. Alla uppgifter utgör utvecklingsområden för din egen skola.

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020 och antagningsbesked skickas ut senast den 21 februari 2020. Kursperiod är vecka 9 till 20 våren 2020.

Läs mer om kursen och om anmälan

Kontakt
Åsa Wiberg, Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
Telefon: 0470-70 82 71 och 070-29 53 760 
E-post: asa.e.wiberg@lnu.se

Skolor i Blekinge

För skolor i Blekinge finns utbildningar och projekt som samordnas av RF-SISU Blekinge. Hör gärna av er till RF-SISU Blekinge för mer information.
Läs gärna mer på webbplatsen
Telefon: 0455-36 76 50
E-post: blekinge@rfsisu.se