Presentation Hagaskolan

Tema för RUC-rådet: Lärar- och kompetensförsörjning för kvalitet i förskola och skola

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 30-tal representanter för skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa temat: Lärar- och kompetensförsörjning för kvalitet i förskola och skola.

Kompetensförsörjning för kvalitet i förskola och skola är en högt prioriterad fråga för såväl regering som skolhuvudmän. Arbetet för fler kunniga och kompetenta lärare och personal i förskola och skola har i prognoser visat sig vara en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

Databaserad kompetens- och skolutveckling ett sätt att främja lärarförsörjning och elevers måluppfyllelse?
Magnus Frisk (rektor) och Regina Linnros (specialpedagog) på Hagaskolan i Alvesta samt utbildare och forskare vid Linnéuniversitetet berättade om ett projekt där underlag med data från lärare, skolledning, elever och vårdnadshavare ligger till grund för kompetens- och skolutveckling.

Lärar- och kompetensförsörjning
Personal från Linnéuniversitetet berättade om:

  • Forskningsprojekt: "Idag ska vi prata om kondomer": sexuell hälsa, migration och möjligheterna för social solidaritet.
  • Kompetensförsörjning ekonomilärare.
  • Nationell styrning av lärarförsörjning relaterat till uppdrag till universitetet
    och högskolor.
  • Fler vägar in till läraryrket.
  • Kompetensutvecklingsbehov i regionen.

Nästa RUC-råd planeras äga rum den 22 april 2021.

Information från RUC-rådet den 1 december 2020

Information från tidigare RUC-råd