Presentation Elmemodellen på RUC-rådet 22 september 2020

RUC-rådet fördjupade temat: Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning?

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 40-tal representanter för skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades för att fördjupa temat: Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning?

Innehållet i RUC-rådet var en fördjupning och fortsättning på vårens RUC-råd. Dagen genomfördes digitalt och innehöll presentationer och mycket tid för diskussioner.

Dagen innehåll presentationerna nedan:

  • Ulla Karin Nordänger, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, presenterarde studien: Avhopp och framtidstro – en jämförande studie av två lärargenerationer. Hur behåller lärare sitt engagemang och sina ideal i yrket över tid? Vilka vägskäl ställs lärare inför? Vilka strategier hjälper lärare att stanna kvar i yrket?

  • Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan i Älmhult, berättade om hur man arbetat och arbetar för att ge alla elever tillgång till en likvärdig utbildning. Arbetet har resulterat i Elmemodellen.

  • Ulrica Johansson Åleheim, utbildningsledare nämnden för lärarutbildning, informerade om en flexibel och verksamhetsnära lärarutbildning med studenten i fokus.

  • Stephan Rapp, utbildningschef för Linnéuniversitetets rektorsprogram, berättade om nyheter och satsningar inom utbildning och forskning med fokus på rektorsprogram och professionsutbildningar.

  • RUC:s utvecklingsledare höll ihop dagen och informerade om RUC:s arbete.

 

Information från RUC-rådet den 22 september 2020

Information från tidigare RUC-råd