studenter på ub

Sage Research Methods

Universitetsbiblioteket erbjuder nu Sage Research Methods.

Sage Research Methods innehåller framförallt metodböcker och fallstudier, men även en del videor och artiklar. Universitetsbibliotekets abonnemang innehåller 750 titlar inom forskningsmetodik och ca 500 fallstudier inom samhällsvetenskap.