Christina Davidsson och Ann-Charlotte Larsson

Samverkan mellan kommun, näringsliv och Linnéuniversitetet ska stärka Nybroregionen

Idag har Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet och Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun undertecknat en avsiktsförklaring om tre års fortsatt samarbete. Syftet är att skapa förutsättningar för att förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och det omgivande samhället.

Ett fyrtiotal företrädare för kommuner, näringsliv och Linnéuniversitetet samlades i Pukeberg för en förmiddag av presentationer, nätverkande och mingellunch. Strax före lunchen avslutades förmiddagen med undertecknandet av en avsiktsförklaring om tre års fortsatt samarbete mellan Linnéuniversitetet och Nybro kommun.

– En del av vårat uppdrag är att mötas mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och omgivande samhälle. Projekten och studenterna blir verktygen för att mötas och samverka men för att det ska vara möjligt behöver vi de här arenorna, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet.

Roland Hjalmarsson från Örsjö belysning berättade om deras erfarenheter av att samverka med Linnéuniversitetet samt om vad givandet och tagandet med studenterna har betytt.

– Det var en kick att träffa studenterna. De har bidragit med så mycket energi och nya idéer samtidigt som vi har kunnat hjälpa dem med ex-jobb och komponenter som designstudenter behöver. Samarbetet har gett både mig och företaget väldigt mycket och vi ser fram emot fortsättningen, säger Roland Hjalmarsson.

Morgan Ericsson från fakulteten för teknik berättade om Linnéuniversitets nya civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik som drar igång till hösten. Han vill involvera företag som kan vara goda ambassadörer för IT-sektorn. Det är ingen bransch för bara grabbar och den stämpeln arbetar man för att tvätta bort. Morgan efterlyser samarbeten för studiebesök, gästföreläsningar, projekt och studentrekrytering.