Smarter Systems

Satsning på kompetensutveckling inom Smarter Systems

I ett nytt projekt ska kurser inom området Smarter Systems göras flexibla, för att kunna erbjudas yrkesverksamma som söker kompetensutveckling. Projektet beviljades nyligen drygt två miljoner kronor av KK-stiftelsen, i en särskild satsning mot företag och branscher som är drabbade av coronakrisen.

Syftet med projektet är att relativt snabbt anpassa kurser för att passa yrkesverksamma som söker kompetensutveckling, till följd av en förändrad arbetssituation under den rådande pandemin. Genom att göra kurserna flexibla ska innehållet lätt kunna varieras beroende på behov, schema och intresse. Kurserna är främst riktade mot personer som arbetar med mjukvaru- eller systemutveckling.

Kurserna kommer bestå av självständiga moduler med förinspelade föreläsningar, teoretiska och praktiska uppgifter och examination. Den som vill följa en hel kurs kan genomföra modulerna i sin egen takt, och den som vill skapa en egen kurs kan blanda moduler från olika kurser.

Smarter Systems är mjukvaruintensiva system med en förmåga att anpassa sig till osäkra och förändrade förutsättningar. Systemen blir smartare genom inbyggda funktioner för insamling och analys av stora datamängder, vilket skapar förutsättningar att genomföra säkra förändringar av systemet automatiskt.

– Många system behöver bli ”smartare” och utnyttja data som samlas in, för att på så sätt lära av sin erfarenhet. Vi ser en ökad efterfrågan på kompetens inom smartare system, framför allt från industrisektorn och dess digitalisering, men även från tjänste- och offentlig sektor, säger Morgan Ericsson, projektledare.

– Vi är verkligen nöjda med att vi som team lyckades spegla projektets andemening i ansökan, och fick förtroendet av KK-stiftelsen att sätta igång, säger Morgan Ericsson. Teamet består förutom Morgan också av Jesper Andersson och Anna Wingkvist.

Mer information

Morgan Ericsson, docent vid fakulteten för teknik, 072-594 17 48, morgan.ericsson@lnu.se 
Anders Olsson, kommunikatör, 076-626 71 71, anders.o.olsson@lnu.se