demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Sex projekt får bidrag från kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

I början av året utlyste En ifrågasatt demokrati projektmedel för demokratifrämjande samhällsutveckling. Nu har sex projekt utsetts som får dela på 900 000 kronor.

Visionen för En ifrågasatt demokrati, en av sju Kunskapsmiljö Linné vid universitetet, är att bidra med idéer, mötesplatser och ny kunskap för att möta de utmaningar demokratin står inför idag. Som ett led i denna vision utlyste kunskapsmiljön i januari medel för forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande och utåtriktade samarbeten, i syfte att utveckla gemensamma demokratifrämjande projekt.

Sex projekt får 150 000 kr var

Bland de inkomna förslagen har sex projekt utvalts som tilldelas 150 000 kronor vardera.

  • Att skriva och förstå texter ur ett medborgarperspektiv, huvudsökande Gunilla Byrman
  • Changes and challenges to consolidated democracies?, huvudsökande Daniel Silander
  • Ortens tillhörighetspolitik: Konvivialitet och hemskapande i ett diversifierat lokalsamhälle, huvudsökande Barzoo Eliassi
  • Cultures of democracy – challenges and prospects in comparative perspective, huvudsökande Henrik Enroth
  • Att äga sin berättelse, huvudsökande Annelie Frank
  • Demokratifrämjande samverkan för nyanlända flerspråkiga elevers vårdnadshavare och svensk grund- och gymnasieskola, huvudsökande Sofia Svensson