Händer planterar träd

Skog och trä-student? Stipendium för utlandsstudier och priser för bästa examensarbeten

Nu kan du som studerar skog och träteknik ansöka till skog och trä-studenternas stipendiefond för utlandsstudier. Sista ansökningsdag är 30 april 2020. Du har även chans att bli tilldelad Stiftelsen Seydlitz MP bolagens pris för bästa examensarbete.

Skog- och trästudenternas stipendiefond

Skog- och trästudenternas stipendiefond delar en gång om året ut ett stipendium på upp till 10 000 kronor till en eller två studenter inom ämnet skog och träteknik. Stipendiet är till för dig som vill åka som utbytesstudent till ett universitet utomlands. 

Vi vill ha din ansökan senast 30 april 2020. Läs mer och ansök här.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagens pris

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen delar årligen ut tre priser à 10 000 kr till bästa examensarbeten genomförda av skog- och trästudenter. Två priser gäller inriktningen skogskandidat och ett pris inriktningen skogsingenjör. Priserna söks inte, utan pristagarna utses av stiftelsen bland årets examensarbeten inom skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Presentation

Pristagarna presenteras vid avslutningshögtiden för studenter vid fakulteten för teknik i Växjö fredag 5 juni 2020.