Digitalt RUC-råd den 28 april 2020

Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning? Temat för RUC-rådet 28 april 2020

RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 30-tal representanter för skolhuvudmän från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades för att diskutera dagens tema: Skolan – en attraktiv arbets- och lärmiljö – en förutsättning för lärarförsörjning?

Innehållet för årets första RUC-råd var planerat sedan i vintras och istället för att behöva ställa in så genomfördes Linnéuniversitetets första digitala RUC-råd.

Dagen innehåll presentationerna nedan:

  • Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd Skolverket, berättade om statliga initiativ och pågående insatser gällande personal- och kompetensförsörjning i skolväsendet.

  • Johan Arvung, HR-chef på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun, berättade hur man arbetar med personal- och kompetensförsörjning.

  • Lars Arvidsson, från lärarutbildningen, berättade om höstens söktryck och hur universitetet arbetar med att öka attraktiviteten och tillgängligheten till lärarutbildningarna och därmed utbildningsvolymen.

  • Daniel Bergman, från fakulteten för språk och humaniora, informerade om vägar in i svenska som andraspråk och det stora utbud som finns gällande sommarkurser och kurser som startar hösten 2020.

  • Katarina Ståhlkrantz och Eva Särnholm, från fakulteten för samhällsvetenskap, informerade om Centrum för skolutveckling, CSU. CSU arbetar med skolsamverkan genom exempelvis forskning, uppdragsutbildning och ett stort antal fristående kurser.

RUC informerade exempelvis om den inventering som genomfördes hösten 2019 av såväl regionens kompetensutvecklingsbehov som de uppdrag som Linnéuniversitetet arbetat med i form av utbildning och forskning.

Information från RUC-rådet den 28 april 2020

Information från tidigare RUC-råd