Äldre par promenerar

Sök stipendium för din uppsats inom äldreomsorg

Som student på Linneuniversitetet har du som skriver uppsats inom e-hälsa, välfärdsteknik, hälso- och sjukvård för äldreomsorg, socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorg möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats.

Kalmar kommuns omsorgsnämnd delar ut stipendier till de som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpbara och leda till en möjlig verksamhetsutveckling.

Vinnarna av de tre stipendierna belönas med 10 000 kronor vardera.

Ansökan är öppen mellan 1 juni och 30 september.

Mer information och ansökan finns på:
kalmar.se/omsorgsstipendier