studenter

Stor ökning av antalet sökande till Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet ökar antalet sökande inför höstterminen 2020 med 27 procent jämfört med för ett år sedan. Genomsnittet för hela landet är en ökning med 13 procent. Sammanlagt så har Linnéuniversitetet mottagit 118.911 i tid inkomna ansökningar, vilket är det enskilt största antalet någonsin för en avgränsad antagningsomgång.

Den enskilt största ökningen av sökande sker till fristående kurser, men även antalet som söker till utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå ökar. När det gäller det totala antalet förstahandssökande ökar universitetet med 20 procent jämfört med förra året.

– Det är glädjande att vi ökar mer än genomsnittet, det visar att Linnéuniversitetet har en stark dragningskraft och ett attraktivt utbildningsutbud, säger Maja Rudhe, sektionschef på kommunikationsavdelningen. Största ökningen är för fristående kurser, men det är fint att se att vi även ökar när det gäller sökande till program. Det är ett trendbrott jämfört med för ett år sedan.

På nationell nivå ökar antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen med 34 procent jämfört med för ett år sedan. För Linnéuniversitetets del är den ökningen hela 55 procent.

– Det är en lite kluven reaktion, säger Niklas Ammert, vicerektor för utbildning. Vi är så klart glada att många söker sig till oss, men omständigheterna vi ser nu i samhället gör att det samtidigt känns lite sorgesamt.

Sammantaget befäster Linnéuniversitetet sin plats som landets sjätte mest sökta lärosäte. Avståndet till Lunds universitet på femte plats forsätter att minska och avståndet ner till sjunde platsen ökar.

– Det är fantastiskt kul att så många ser oss som ett gott utbildningsalternativ, säger Peter Citron, sektionschef på studerandeavdelningen. Men trots det höga söktrycket finns det fortfarande enskilda kurser och program hos oss som kan ta emot fler sökande.

Kontakt

Niklas Ammert, vicerektor för utbildning, telefon 076-644 64 76, mejl niklas.ammert@lnu.se 

Maja Rudhe, sektionschef på kommunikationsavdelningen, telefon 0470-70 82 11, mejl maja.rudhe@lnu.se

Peter Citron, sektionschef på studerandeavdelningen, telefon 0470-70 84 09, mejl peter.citron@lnu.se

De tio mest sökta utbildningsprogrammen

Psykologprogrammet
Socionomprogrammet
Ledarskap och organisation
Webbprogrammerare
Civilekonomprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Interaktionsdesigner
Human Resource Management
Personal och arbetsliv
Socilogiprogrammet

De tio mest sökta fristående kurserna

Psykologi I                         
Projektledning I                                        
Bild och grafisk design för webben            
Kost Näring Hälsa                                     
Grafisk design och typografi I                    
Företagsekonomi I – organisation              
Socialrätt I – juridisk översikt                    
Företagsekonomi I – marknadsföring         
Illustration I                                              
Grafiska verktyg