studenter och lärare i skogen

Stor rekrytering i satsningen på skogsverksamheten

Linnéuniversitetet annonserar idag ut sex nya tjänster inom området skog och trä. Tjänsterna är de första i raden av flera som möjliggörs tack vare det långsiktiga samarbetet med Södra och Ikea of Sweden.

Samarbetet offentliggjordes i december förra året och idag signerades avsiktsförklaringen. I den framgår det att parterna vill skapa förutsättningar för ett dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv. Ambitionen bakom är att stärka regionens konkurrenskraft, skapa gemensam nytta samt öka den internationella synligheten.

I de tjänster som nu utannonseras ingår bland annat de kompetenser som tillsammans ska bidra till en gemensam tvärvetenskaplig samverkansarena. Parternas intentioner är att skapa denna arena där olika företag och aktörer kan samlas för en långsiktig och strategisk kunskaps- och värdeutveckling. Genom detta kan man tillsammans möta samhällets framtida utmaningar för en hållbar utveckling.

– Att verka för ett ansvarsfullt skogsbruk i världen och ökad användning av trä i både befintliga och nya applikationer kommer spela en ännu viktigare roll för Ikea i framtiden. Med vår storlek har vi både resurser och ansvar för att bidra i den utvecklingen, säger Tony Sandelius, business development manager på Ikea of Sweden

– Vi på Södra har höga ambitioner för en hållbar och förbättrad tillväxt samt en ökad klimatnytta inom skogsbruket. Det kommer att finnas många spännande tjänster framöver och vi behöver ett brett underlag för rekrytering. Samarbetet med Linnéuniversitetet ger oss även möjligheter att ta emot praktikanter och vidareutbilda våra egna medarbetare, säger Peter Karlsson, tillförordnad vd för Södra.

Först ut är satsningar på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området, samt inom innovationsområdet. Framöver är parterna öppna både för fler områden att samarbeta kring och för att inkludera fler aktörer.

Masterutbildningen Skogsbruk med många mål som Linnéuniversitetet startar i höst tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får i och med samarbetet med Södra och Ikea of Sweden en kraftig resursförstärkning. För studenterna innebär det dessutom nära kontakt med potentiella arbetsgivare. Ansökningstiden till den masterutbildningen gick ut den 15 april och det nya programmet har sökts av 74 personer.

– Vi är oerhört glada för det höga söktrycket på vår nya utbildning och kan tack vare samarbetet med Södra och Ikea of Sweden verkligen erbjuda studenterna en extraordinär utbildning, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.