hus M i Växjö med träd

Storsatsning stärker forskning och utbildning inom bygg, trä och skog

Linnéuniversitetet, med bidrag från KK-stiftelsen och i samverkan med Ikea och Södra, satsar på tre nya tjänster under en period av fyra år. Tjänsterna ska komplettera och stärka forskningen inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnadsarkitektur och trä och maskininlärning.

Linnéuniversitetet har under många år byggt upp en unik kompetens inom såväl byggteknik som skog och trä. Nu breddas denna kompetens ytterligare, då tre nya projekt beviljats av KK-stiftelsen. Projekten innebär att två professorer och en biträdande lektor kommer att anställas för en riktad satsning under de kommande fyra åren.

Satsning på 26,8 miljoner kronor

Bakom de nya tjänsterna står fyra samverkande parter. KK-stiftelsen anslår drygt 10 miljoner kronor ur programmet Rekryteringar 20. Tjänsterna medfinansieras av Ikea, Södra och Linnéuniversitetet via samverkansprojektet the Bridge. Tillsammans satsar parterna 26,8 miljoner kronor.

Satsningen är ett led i arbetet med Grön hållbar utveckling, en av sju Kunskapsmiljöer Linné vid Linnéuniversitetet. Fokus för kunskapsmiljön är hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Anställningarna är tänkta att börja under sommaren och hösten 2021. Efter de fyra åren är planen att fortsätta bygga upp kompetensen inom forskning, utbildning och samverkan. Satsningen kommer att stöttas av the Bridge de närmaste tio åren.

Professor i träbyggnadsarkitektur

Trots att förbudet att bygga trähus högre än två våningar i tättbebyggda områden togs bort redan 1994, har forskningen inom området träbyggnadsarkitektur inte tagit fart än. Därför behövs forskning och utbildning inom området, menar man vid institutionen för byggteknik. Både för att uppnå mer attraktiv design, estetiskt och funktionellt, och för att öka efterfrågan på att bygga höga hus i trä.

– Tjänsten som professor i träbyggnadsarkitektur är viktig för att tillsammans med vår befintliga forskning skapa en helhetssyn. Den kopplar samman konstruktiva och tekniska aspekter av träbyggnader med arkitektonisk design och utformning, samt resursen i våra skogar. Därmed har vi potential att skapa en verkligt hållbar byggd miljö, säger Thomas Bader, prefekt vid institutionen för byggteknik.

Biträdande lektor i trä och maskininlärning

Maskininlärning handlar om att utveckla intelligenta algoritmer som ”lär sig” kunskap automatiskt med utgångspunkt i stora mängder data. Vid institutionen ser man att maskininlärning kan ge stora möjligheter att utveckla innovativa lösningar inom träteknik. Det kan handla om övervakning av träkonstruktioner, identifiering av ytdefekter på trä och hållfasthetssortering av virke.

– Genom den nya lektorn i trä och maskininlärning kommer vår forskargrupp att vara bland de första inom akademin som på djupet går in i det spännande gränssnittet mellan trämaterial och artificiell intelligens. Många företag som vi samarbetar med har börjat inse vilka stora möjligheter som finns i detta, säger Anders Olsson, professor i byggteknik.

Professor i skogsbrukets digitalisering

Det pågår ett paradigmskifte inom skogsbruket. Digitalisering i form av nya data från skogen via laserskanning, satellitövervakning etc kommer att ge helt nya förutsättningar och möjligheter. Förarlösa skogsmaskiner, maskininlärning och nya metoder att följa virkets väg i produktionskedjan ligger ännu i sin vagga. Ämnesområdet är högaktuellt och har en enorm potential.

– Professorn i skogsbrukets digitalisering blir spindeln i nätet i detta. Att behandla all data är en stor utmaning och kommer att ske i samverkan med ämnen som datavetenskap, med forskargrupper och forskarskolor vid Linnéuniversitetet, Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet, och med skogsnäringen i Sverige, säger Jimmy Johansson, prefekt vid institutionen för skog och träteknik.

Mer information