Koncentrerade barn och lärare

Kompetensutveckla dig i höst – stort utbud av kurser för lärare

På fakulteten för samhällsvetenskap finns Centrum för skolutveckling som ansvarar för att genomföra fakultetens uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan som riktar sig mot skolans verksamheter.

Centrum för skolutveckling (CSU) vid fakulteten för samhällsvetenskap har som uppdrag att bidra till en komplett akademisk miljö som inkluderar och integrerar forskning, utbildning och samverkan rörande förskola, skola och lärarutbildning. CSU arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Inför hösten finns ett stort antal kurser riktade till utbildningsområdet. Linnéuniversitetet och övriga lärosäten i Sverige uppmanas att försöka öka volymerna och det erbjuds möjligheter till sen anmälan om det finns utrymme i grupperna. Många av kurserna genomförs via distans och på deltid.

Nedan finns exempel på kurser inom pedagogik och didaktik:

Inom CSU arbetar vi även med uppdragsutbildning både från nationella myndigheter och i direkt samarbete med skolhuvudmän. Exempelvis genomförs åter rekryteringsutbildningen som startar i maj 2020.
Rekryteringsutbildning – ledarutbildning för blivande skolledare samt för förstelärare och arbetslagsledare

Kopplat till CSU finns forskare och lärare inom förskola, skola och utbildning. Vi genomför uppdrag tillsammans med Skolverket, riktade uppdrag för skolhuvudmän inom ramen för regeringens program Samverkan för bästa skola, nyanländas lärande, rekryteringsutbildning, följeforskningsuppdrag rörande skolutveckling och undervisning med mera.

Läs mer om CSU och hör gärna av er om ni har några frågor!