Bild på signerat avtal Strategiskt partnerskap

Linnéuniversitetet fördjupar partnerskapet med Kalmar och Växjö kommuner samt Linnéstudenterna

För att ytterligare förstärka möjligheterna att utveckla utbildning och forskning i samverkan med samhället, samt stärka Kalmar och Växjö som universitets- och studentstäder, har Linnéuniversitetet nu ingått ett långsiktigt och strategiskt partneravtal med Växjö och Kalmar kommuner samt studentkåren Linnéstudenterna.

Den samverkan som redan finns idag är omfattande och pågår inom olika områden. Syftet med detta strategiska partnerskap är att ytterligare stärka en redan mycket god relation, att stödja såväl existerande som ny samverkan, samt ge möjlighet till synergier och tydligare kontaktytor mellan organisationerna.

– Det är viktigt att få ihop vår region som en. Vi ser tydligt att större arbetsmarknad och studentmarknad ger ökad tillväxt i området, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Kalmar kommun.

Målsättningen är en attraktiv kunskapsregion. För att nå dit utgår man från tre områden:

Hållbar samhälls- och infrastruktur – universitetsstäder som är attraktiva nationellt och internationellt lockar studenter och forskare. Här vill man säkerställa att städerna växer med kvalitet och städerna attraktivitet fortsätter att utvecklas när det gäller boende, studier, studentliv och arbete.

Forskning och kunskapsutveckling – samverkan ska leda till att både utbildningarna och forskningen utvecklas, att forskningsbaserad kunskap bidrar till konkurrenskraft och tillväxt samt att kommunernas verksamhet utvecklas genom att stärka deras anknytning till forskningen.

Näringsliv och arbetsliv – i en dynamisk kunskapsregion utvecklas och frodas ett kunskapsintensivt näringsliv som efterfrågar välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Här vill man få fler studenter att stanna och arbeta i regionen och få en närmare koppling mellan utbildningarna och det regionala arbetslivet.

Signering av strategiskt partnerskap

Rektor Peter Aronsson riktar ett särskilt tack till studenterna och studentkåren, som han tycker är extra bra att ha med i detta avtal:

– Utan studenter har vi ingenting, påpekar Peter Aronsson. Det är viktigt att vi är attraktiv region, annars har vi svårt att rekrytera såväl studenter som personal.

– Det här avtalet visar det ordet som jag försöker använda allra mest och det är tillsammans. Vi ska tillsammans se till att det här blir riktigt bra för både näringslivet och hela samhället, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.

Det nya strategiska avtalet gäller från 1 januari 2020 och till och med 31 december 2022.