man och kvinna med bärbar dator

Svenska lärosäten i unikt samarbete lanserar kursplattform för yrkesverksamma

I ett Vinnova-finansierat samarbetsprojektet lanserar Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet nu en webbplats för gemensam marknadsföring av högskolekurser speciellt anpassade för yrkesverksamma inom industrin. Även intresse- och branschorganisationerna Swedsoft och Teknikföretagen deltar i projektet.

På webbplatsen Learning4professionals.se kommer det att finnas information om till exempel kursinnehåll och kursstart samt länkar till respektive lärosäte. Det är även möjligt att söka efter kurser inom specifika ämnesområden och att prenumerera på information om nya kurser. Webbplatsen är ett resultat av samverkansprojektet Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion (KIT), som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

– KIT är ett unikt samarbetsprojekt mellan fyra svenska lärosäten, där vi tillsammans har tagit fram kurser inom smart produktionsteknik och artificiell intelligens. Några av kurserna består dessutom av moduler från flera av de samarbetande lärosätena, säger Diana Unander, koordinator vid Linnéuniversitetet och huvudprojektledare för KIT.

– Vi har också redan testat att ge befintliga kurser från ett lärosäte på ett annat, allt för att göra vårt utbud tillgängligt på fler ställen i landet. Här blir den nya webbplatsen ett viktigt verktyg för fler att hitta rätt.

Enklare hitta vägar till kompetensutveckling

– Många svenska lärosäten erbjuder kurser som vänder sig till yrkesverksamma, men information om dessa kurser har aldrig tidigare samlats på en gemensam plattform. Vi är därför mycket glada att nu kunna lansera den nya webbplatsen, vilken kommer att göra det mycket enklare för yrkesverksamma och deras arbetsgivare att hitta nya vägar till kompetensutveckling, säger Stefan Eck, processledare vid Mälardalens högskola och delprojektledare för plattformen.

Inledningsvis omfattar webbplatsen kurser från de lärosäten som deltar i projektet, men i framtiden kommer även andra svenska universitet och högskolor att få möjlighet att informera om sina kurser för yrkesverksamma där.

Lansering av marknadsföringsplattformen

  • När? Online-presentation onsdag 19 augusti 2020 kl 10.00.
  • Anmälan? Är du intresserad av att vara med online, skicka ett mejl till stefan.eck@mdh.se för att få en länk till eventet.

Har du inte möjlighet att vara med på själva lanseringen, finns Learning4professionals.se tillgänglig från och med 19 augusti.

Om KIT-projektet

Syftet med projektet Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion (KIT) är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling, genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Samtliga lärosäten som deltar i projektet har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen.

I projektet har vi arbetat för att öka genomslaget för de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena. Detta för att utnyttja resurser mer effektivt och kunna nå en större målgrupp. Målet är att tillsammans erbjuda spjutspetskurser som bidrar till att utveckla industrins digitalisering. Utvecklingen av kurserna bygger på ett ömsesidigt lärande och fördjupat samarbete mellan lärosätena, där vi tillsammans utvecklar och testar kursformer och innehåll.

Projektet pågår 2018–2020, finansieras av Vinnova och omfattar fyra lärosäten: Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Dessutom deltar Swedsoft, Teknikföretagen och Blekinge Tekniska Högskola i projektet.

Mer information

  • Diana Unander, projektledare för KIT, Linnéuniversitetet, diana.unander@lnu.se, 070–591 07 29
  • Stefan Eck, projektledare för webbplatsen, Mälardalens högskola, stefan.eck@mdh.se, 073–960 74 97