Böcker som hänger från tak

Internationell konferens om hoten mot den akademiska friheten hölls på Linnéuniversitetet

Ett alltmer polariserat världspolitiskt landskap hotar humaniora och samhällsvetenskapen jorden runt. Ifrågasättanden av demokratiska kärnvärden, av universitetetens arbetssätt och internationella samarbeten får konsekvenser för den akademiska friheten och för vårt demokratiska samhälle i stort. Den 16 september arrangerade Linnéuniversitetet en stor internationell digital konferens på temat: "Humanities and Social Sciences in the World: Threats against Academic Freedom"

Vilken roll får forskare, lärare, ledare och administratörer när ämnen, som till exempel genusvetenskap, motarbetas eller akademiker avskedas och fängslas för sin forsknings skull? Var går gränsen mellan legitim vetenskaplig kritik och hot mot den akademiska friheten att välja ämnen, metoder och publiceringssätt?

Detta var ämnen som belystes ur en rad olika vinklar under konferensen där så väl föreläsare som deltagare kom från en rad olika länder runt om i världen.

Från Linnéuniversitetet hade vi två oerhört intressanta bidrag; professor Majid Mgamis höll en presentation med titeln The taboo of religious criticism in Jordan och lektor Sofie Torhill höll presentationen The Trojan gender horse”: Gender equality critique in the name of academic freedom in Sweden.

Andra talarer var Andrea Petö; Professor of Gender Studies at Central European University,  Leila Papoli-Yazdi; Archaeologist and Scholars at Risk Researcher vid Göteborgs universitet och Arun Kumar; Assistant Professor of Modern British Imperial, Colonial, and Post-Colonial History, vid universitetet i Nottingham – samtliga scholars at risk.

Även Orla Duke från InSPIREurope höll ett kortare inspel om den det Europeiska nätverk som stödjer forskare som på något sätt befinner sig i en risksituation när det kommer till diskriminering, lidande eller våld.

Moderatorer för konferensen var Sofie Tornhill och Amrita Ghosh, båda från Linnéuniversitetet,  och de gjorde tillsammans med konferensens arrangörer Nafiseh Sadat Mousavi och Dagmar Brunow en strålande insats.

Såväl rektor Peter Aronsson som Gunlög Fur, dekan vid Fakulteten för konst och humaniora, välkomnade deltagarna vid konferensens öppnande och de pratade båda om den oerhörda vikten av att belysa detta ämne.

Mer information om konferensen och dess innehåll finns på konferenswebbplatsen.