Barn med ett pedagogiskt spel

Tidigare ansökningsperiod: förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan och speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Eftersom utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma finns behov av att få besked om antagning tidigare än andra utbildningar, för att underlätta planeringen av arbete och ledighet i kombination med studier.

Linnéuniversitetet vill därför erbjuda tidigarelagd ansökningsperiod Inför höstterminen 2020 och det innebär att webbanmälan öppnar 17/2 och stänger 16/3.

Klicka på länkarna nedan för mer information och kontaktuppgifter:

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan

Specialpedagogprogrammet

Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling

Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning