ämneslärare

Toppbetyg för Linnéuniversitetets ämneslärarutbildning

Idag offentliggjorde Universitetskanslerämbetet (UKÄ) sitt beslut rörande examenstillstånd för ämneslärarprogrammet.

– Vi kan konstatera att vår ämneslärarutbildning håller hög kvalitet, precis som vår förskollärarutbildning och grundlärarutbildning. En dag som denna har vi som arbetar inom lärarutbildningen all anledning att sträcka på oss, säger Daniel Alvunger, dekan för nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

I den nationella utvärderingen har UKÄ prövat kvaliteten rörande den utbildningsvetenskapliga kärnan samt totalt granskat nio ämnen. Sex av dessa ämnen – bild, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska – ges vid Linnéuniversitetet och har således ingått i utvärderingen. De har bedömts utifrån bedömningsgrunder inom områdena Förutsättningar och Utformning, genomförande och resultat, Studentperspektiv samt Arbetsliv och samverkan.

Hög kvalitet för utbildningsvetenskaplig kärna – som Linnéuniversitetet uppvisar – är en förutsättning för att inte få ifrågasatt kvalitet när det gäller hela examenstillståndet, medan ämnena var för sig kan uppvisa brister.

– När det gäller utbildningsvetenskaplig kärna är det särskilt glädjande att UKÄ lyfter fram vår försöksverksamhet med verksamhetsintegrering på gymnasieskolan som ett styrkeområde. För ämnenas del ser vi att långsiktiga satsningar som vi har gjort på såväl lärarutbildningens vetenskapliga bas som de ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna ger resultat. Därtill är våra ämnesdidaktiska nätverk ovärdeliga samverkansytor för verksamma lärare, lärarutbildare och studenter.

Den utbildningsvetenskaplig kärnan samt ämnena bild, idrott och hälsa, matematik, samhällskunskap och svenska håller hög kvalitet, medan musikämnet fick omdömet ej tillfredsställande för två examensmål. UKÄ anser att musikämnet bland annat behöver visa hur studenterna får fördjupade kunskaper forskningsmetoder och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

– Vi ska nu gå igenom deras kritik noggrant och analysera på vilka sätt vi kan utveckla musikämnet ytterligare, säger Daniel Alvunger.

– I ett nationellt perspektiv är annars Linnéuniversitetets ämneslärarutbildning en klart lysande stjärna. UKÄ:s bedömning är ett kvitto på att vårt arbete med utbildningskvalitet i form av programråd samt gränsöverskridande och tvärvetenskapliga arbetssätt lägger grunden för en stark ämneslärarutbildning. Våra engagerade och skickliga lärarutbildare är helt enkelt fantastiska, säger Daniel Alvunger.

Kontakt

Daniel Alvunger, dekan för nämnden för lärarutbildning, telefon 070-369 67 61, mejl daniel.alvunger@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se