Händer håller en familj

Trygga och tillitsfulla vuxna är viktiga när barn ska berätta om våld i hemmet

Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska göra den än mer lättillgänglig.

– Det är barn som fått komma till tals, och de berättar bland annat om hur det blir för dem när de avslöjar förälders våld mot dem. Där är skola och förskola en viktig aktör att hjälpa barnen vidare. Behovet av trygga och tillitsfulla vuxna framkommer tydligt i barnens berättelser, berättar Johanna Thulin.

Sedan 2007 används i Sverige en behandlingsmetod för våldsutsatta barn och deras familjer som heter KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel). Johanna Thulin har i sitt avhandlingsarbete studerat och utvärderat hur väl denna metod fungerar. Hennes resultat visar att KIBB kan minska föräldrarnas våld mot barnen samtidigt som barnens välbefinnande ökar.

– Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom, till exempel ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.

– Barnen beskriver också att personal i skolan är särskilt viktiga när de ska berätta om våldet. Själva avslöjandet är en process med flera överväganden. Oftast valde barnen att avslöja för någon personal i skolan, som till exempel en lärare eller skolkuratorn. Barnen beskrev att det var viktigt att ha förtroende för den person de valde att berätta för, förklarar Johanna Thulin och fortsätter:

– Tillit är viktigt vid avslöjandet och det är också en viktig komponent i behandling och möjligheten att skapa förtroendefulla relationer där barnet känner att deras ord är viktiga.

Boken kan laddas ned kostnadsfritt. Målsättningen är att intresserade inom skola, förskola och socialtjänst med flera tar del av den.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har finansierat arbetet med översättning och omarbetning av boken som finns för gratis nedladdning här: http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/prata-om-valdet/

En presentation om boken kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=4BHCkMwg52M

Låten Turning Point framfördes av musikern Martin Ullits Dahl under Akademisk Högtid 2020. Låten är en gestaltning av avhandlingen "Putting words to child abuse" av Johanna Thulin.

Kontakt

Johanna Thulin
Mobil 073-637 45 38
johanna.thulin@lnu.se