student med dator i knät

Universitetsbibliotekets digitala tjänster

Hej student! Just nu har dina studier på kort tid ställts om och blivit helt digitala. Det gäller också bibliotekets tjänster! Detta erbjuder biblioteket för dig som student just nu: