Barn och vuxen kreativa i sandlådan

Utbildning för dig som handleder VFU-studenter i förskola och skola

Linnéuniversitetet erbjuder flera olika VFU-handledarkurser hösten 2020.

Via länkarna nedan finns kontaktuppgifter och mer information om de olika utbildningarna.

Ansök senast den 15 april via Antagning.se

Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, kurskod 4PE001

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskole- eller skolväsendet, som har erfarenhet av eller ska bli handledare för lärarstudenter i verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU).

Kursen ger en grundläggande introduktion till såväl handlednings- som bedömningsteori som till ett konkret praktiskt användande av formella bedömningsdokument i relation till eget yrkeshandledningsområde.

Campus Kalmar, 30 % studietakt
https://lnu.se/kurs/att-handleda-och-bedoma-lararstudenter-i-verksamhetsforlagd-utbildning/kalmar-deltid-ht/

Campus Växjö, 30 % studietakt
https://lnu.se/kurs/att-handleda-och-bedoma-lararstudenter-i-verksamhetsforlagd-utbildning/vaxjo-deltid-ht/

Handledning och bedömning av ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, kurskod 4PE002

Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet, och som har erfarenhet av handledarskap eller önskar ta uppdraget som handledare för ämneslärarstudenter i verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU).

Kursen erbjuder en fördjupning kring ämnesdidaktiska teorier, forskningsresultat och praxis samt en grundläggande introduktion till handlednings- och bedömningsteorier samt samtalsmetoder. I kursen genomförs även konkret handlednings- och bedömningsarbete i relation till det egna ämnesområdet.

Campus Kalmar, kvartsfart på distans
https://lnu.se/kurs/handledning-och-bedomning-av-amneslararstudenter-i-verksamhetsforlagd-utbildning/kalmar-distans-deltid-ht/

Campus Växjö, kvartsfart på distans
https://lnu.se/kurs/handledning-och-bedomning-av-amneslararstudenter-i-verksamhetsforlagd-utbildning/vaxjo-distans-deltid-ht/

Att handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskurs 15 hp, kurskod 4PE003

Kursen är en fördjupningskurs av kursen, Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5hp. I kursen fördjupas innehållet om lärares yrkeskunnande, dess skiftande innehåll samt olika kunskapsgrunder. I kursen diskuteras och utmanas Lärarutbildningarnas VFU-guiders innehåll och struktur till förmån för en möjlig utveckling av desamma. Kursen vidgas mot handledning, inte endast av lärarstudenter, utan även av kollegors yrkespraktik och kompetensutveckling. Dilemman och utmaningar diskuteras, exempelvis formuleringar samt tolkningar av mål och kriterier för yrkeskunnande.

Dessutom innehåller kursen ett självständigt arbete där kursdeltagaren med utgångspunkt i kursens innehåll och den egna pedagogiska verksamheten genomför ett utvecklingsinriktat arbete om lärarstudenters eller kollegors lärande och utveckling.

Förkunskaperna till kursen ska styrkas med intyg och bifogas i samband med ansökningstillfället.

Campus Kalmar, 30 % studietakt
https://lnu.se/kurs/att-handleda-i-pedagogisk-verksamhet-fordjupningskurs/kalmar-deltid-ht-05172/

Campus Växjö, kvartsfart
https://lnu.se/kurs/att-handleda-i-pedagogisk-verksamhet-fordjupningskurs/vaxjo-deltid-ht/