demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel för demokratifrämjande samhällsutveckling

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser utvecklingsmedel för demokratifrämjande samhällsutveckling. Ansökningen öppnar 17 juni och stänger 5 augusti 2020.

Vi vänder oss sig till dig som är forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap och som vill vara en del av kunskapsmiljön En Ifrågasatt demokrati och bidra till dess utveckling. Genom att bidra med idéer, mötesplatser och ny kunskap kan vi möta de utmaningar den svenska demokratin – och demokratin internationellt – står inför idag.

Forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet erbjuds att söka utvecklingsmedel för initiering och uppstartande av nya projekt. Ansökningen öppnar 17 juni och stänger 5 augusti 2020. Det maximala ansökningsbeloppet är 150 000 kr per ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Fullständig information om utlysningen finns i denna pdf-fil.