demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel för demokratifrämjande samhällsutveckling

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser utvecklingsmedel för fakultets- och institutionsöverskridande forsknings-, utbildnings-, och samverkansprojekt som bidrar till demokratifrämjande samhällsutveckling.

Visionen för kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati är att bidra med idéer, mötesplatser och ny kunskap för att möta de utmaningar den svenska demokratin – och demokratin internationellt – står inför idag, med syftet att demokratiska värderingar ska få en starkare förankring bland medborgarna.

Genom utlysningen erbjuder En ifrågasatt demokrati forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande samarbeten samt att samverka med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor, i syfte att utveckla gemensamma demokratifrämjande projekt. Utlysningens intention är skapa möjligheter för forskning, utbildning och samverkan inom främst humaniora och samhällsvetenskap att omsättas i praktisk demokratisk nytta, samtidigt som erfarenheter från myndigheter, företag och organisationer bidrar till att utveckla dessa områden.

Ansökningen öppnar 13 januari och stänger 5 mars 2020. Det maximala ansökningsbeloppet är 200 000 kr per ansökan.

Fullständig information om utlysningen finns i denna pdf-fil.