universitetskajen

Välkommen till Linnéuniversitetet – lite på avstånd!

Vi har undervisning på campus från terminsstart, men för att begränsa spridningen av coronaviruset kommer en stor del undervisningen att ske digitalt. Du som är ny på universitetet har mer undervisning på plats än du som redan har kommit in i universitetsstudierna. Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarig.

Hjälp oss stoppa smittspridning

Som student är du välkommen att vistas i våra lokaler och att använda de resurser som finns här. Universitetsbiblioteket är exempelvis öppet som vanligt.

Några tips för att undvika trängsel:

 • Kom i god tid till föreläsningar, seminarier och tentor.
 • Följ de anvisningar och markeringar som finns uppsatta i lokalerna.
 • Gå in i salen direkt om den är tom.

Tack för att du tvättar händerna regelbundet, stannar hemma om du har minsta lilla symptom och håller avstånd! Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!

Det här gör Linnéuniversitetet för att underlätta att hålla avstånd

Lokalvården fortsätter med extra städning och med extra fokus på de ytor som man tar i med händerna. Handsprit finns i bokade lokaler för undervisning/tentamen, om möjligt vid entrén eller på lärarens bord.

I våra lärosalar

 • Varannan plats används och dessa platser markeras med en grön prick.
 • Bord flyttas isär där det är möjligt för att skapa avstånd.
 • Information om hur många som får vistas i lokalen finns vid ingången till salen och inne i salen.
 • Information om hur du går in och går ut en lärosal på bästa finns vid alla salar.
 • Alla allmänna lärosalar är upplåsta för att undvika köbildning utanför.

Studentpentryn och studieplatser

 • Generellt behålls möbleringen som den är, och där det är möjligt ökas avståndet mellan sittgrupperna.
 • Markering i golv för köbildning (pentryn) och markering på bord.

Universitetsbiblioteket

 • Undvik köbildning och trängsel vid Informationsdisken.
 • Följ markeringarna för köbildning vid utlåningsautomaterna.

Läs mer

Mer information om Linnéuniversitetets hantering av corona och covid-19 finns på vår FAQ-sida.