studenter på universitetskajen

Välkommen till Linnéuniversitetet även vårterminen 2021!

Linnéuniversitetets inriktning för vårterminen -21 är att undervisningen fortsätter på liknande sätt som nu under hösten. Det innebär att vi har viss undervisning i våra lokaler, men för att begränsa spridningen av coronaviruset fortsätter en stor del av undervisningen att ske digitalt.

Vi prioriterar förstaårsstudenter och praktiska moment när det gäller vilka som har undervisning på plats i lokalerna. Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarige.

Ett separat mail går ut till alla internationella studenter som studerar sin första termin vid Linnéuniversitetet.

Som student är du självklart välkommen att vistas i våra lokaler och att använda de resurser som finns på plats. Universitetsbiblioteket har till exempel öppet som vanligt. 

Det är fortsatt mycket viktigt att alla som befinner sig i lokalerna följer de rutiner som vi har tagit fram för en säker närvaro.

 • Kom i god tid till föreläsningar, seminarier och tentor.
 • Följ de anvisningar och markeringar som finns uppsatta i lokalerna.
 • Gå in i salen direkt om den är tom.
 • Sitt på platser markerade med en grön prick.

Det här gör vi för att underlätta att hålla avstånd

Lokalvården fortsätter med extra städning och med extra fokus på de ytor som man tar i med händerna. Handsprit finns i bokade lokaler för undervisning och tentamen, om möjligt vid entrén eller på lärarens bord.

I våra lärosalar

 • Varannan plats används och dessa platser markeras med en grön prick.
 • Bord flyttas isär där det är möjligt för att skapa avstånd.
 • Information om hur många som får vistas i lokalen finns vid ingången till salen och inne i salen.
 • Information om hur du går in och går ut en lärosal på bästa finns vid alla salar.
 • Alla allmänna lärosalar är upplåsta för att undvika köbildning utanför.

Studentpentryn och studieplatser

 • Generellt behålls möbleringen som den är, och där det är möjligt ökas avståndet mellan sittgrupperna.
 • Markering i golv för köbildning (pentryn) och markering på bord.

Universitetsbiblioteket

 • Undvik köbildning och trängsel vid Informationsdisken.
 • Följ markeringarna för köbildning vid utlåningsautomaterna.

Fler åtgärder för säkra lokaler

Under en period kommer vi att ha korridorvärdar i lokalerna för att säkra att klungbildning inte uppstår, så att det går att umgås på ett säkert sätt.

Vi undersöker även möjligheten att skapa enkla sätt att kunna rapportera om rekommendationerna inte följs eller om man upplever andra brister.

Om ett smittoutbrott ändå sker, trots försiktighetsåtgärderna, har vi arbetat fram en pandemiplan som i så fall träder in.

Testa dig om du har symptom

Du som är student och på plats i våra lokaler, har du minsta symptom ska du testa dig för covid-19. Du testar dig kostnadsfritt. För att förhindra smittspridning och lokala utbrott – testa dig även om du har milda symptom! För att ta provet måste du dock ha haft symptom i minst 24 timmar, annars finns det risk att en pågående infektion inte upptäcks. 

Läs mer om hur du testar dig i Kalmar och Växjö.

Om du testat positivt för covid-19

Om du som är student och har undervisning på plats i våra lokaler eller vistas i dem testat positivt för covid-19 är du skyldig att informera din lärare om det. Det är till exempel viktigt att vi får få veta om du har haft nära kontakt med någon annan på universitetet dygnet före det att du fick symptom.

Den här typen av information ger oss ett underlag för att kunna fatta beslut om vi exempelvis tillfälligt behöver ändra studieform för en kurs eller om många är smittade stänga ner universitetet.

Tack för att du tvättar händerna regelbundet, stannar hemma om du har minsta lilla symptom och håller avstånd! Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!

Läs mer om Linnéuniversitetets hantering av covid-19

Mer information om Linnéuniversitetets hantering av corona och covid-19 finns på vår FAQ-sida.