grafer och data

Växande behov av forskning och innovation i en värld efter Covid-19

Utbrottet av coronaviruset leder till störningar och avbrott i traditionella affärsmodeller och processer. Kriser kan dock även leda till innovation och ett introducerande av nya, mer flexibla och anpassningsbara arbetssätt. Att tänka långsiktigt och investera i forskning och utveckling kan hjälpa företag och organisationer att förbereda sig för framtida utmaningar. I samarbete med industrin och med stöd från KK-stiftelsen kommer Linnéuniversitetet att genomföra en forskarskola i datavetenskap med fokus på dataintensiva tillämpningar.

Linnéuniversitetet har nyligen startat industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) för att hjälpa industriella FoU-avdelningar att automatisera och optimera befintliga processer med hjälp av dataanalys. En gemensam doktorandutbildning inom dataintensiva vetenskaper och tillämpningar är ett sätt att uppnå detta.

Plats för fler företag som vill delta

Under våren 2020 har Volvo CE och Combitech initierat tre doktorandtjänster. Andra industriföretag som Scania, Södra och Sydved har visat intresse och planerar att delta under nästkommande år. Linnéuniversitetet har fortfarande ett fåtal platser tillgängliga för industriföretag som har intresse av att delta.

– I dessa tider har det blivit än mer tydligt att beslutsfattande ska baseras på pålitliga data och gedigna modeller för statistik och maskininlärning. Denna iakttagelse stämmer för folkhälsan och har bäring även för andra sektorer, som bilindustrin, byggindustrin och skogsbruket. Datastyrda teknologier som big data, digitala tvillingar och artificiell intelligens hjälper oss förbättra utvecklings- och produktionsprocesser såväl som de resulterande produkterna. Inom industriforskarskolan Data Intensive Applications kommer forskare vid Linnéuniversitetet och ingenjörer vid partnerföretag att utveckla, förbättra och tillämpa sådana teknologier, säger Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

Tillgängliga doktorandplatser

För tillfället finns det en ledig doktorandtjänst på Sigma Technology i Växjö, med fokus på prediktiva underhållssystem.

– Vi tror att ett växande antal företag nu inser fördelarna med att använda dataanalys för att kunna fatta smartare beslut. Med hjälp av data kan du till exempel automatiskt styra de optimala tidpunkterna för underhåll och service och på så vis minimera tidsåtgång och kostnader. Det doktorandprojekt som vi startar tillsammans med Linnéuniversitetet kommer att fokusera på prediktivt underhåll. Under utbildningen kommer en doktorand att jobba med big data, dataanalys, maskininlärning, datavisualisering, sensorer och innehållshantering, berättar Daniel Björkman, VD på Sigma Technology Solutions.

Mer information

För mer information om industriforskarskolan DIA, kontakta Diana Unander, 070–591 07 29 eller diana.unander@lnu.se, eller Welf Löwe, welf.lowe@lnu.se.