Växjökonferensens färg 2021 är blå.r

Växjökonferensen 28 januari 2021

2021 ska Växjökonferensen genomföras för 33:e året i rad. Det gör det till en av landets äldsta utbildningskonferenser. En sådan tradition ställer man inte in – vi ställer om! 2021 blir konferensen digital och pågår en dag istället för två. Självklart speglar konferensen även 2021 aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2021: EN LIKVÄRDIG SKOLA LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING

Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar, processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?

Växjökonferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Reservera gärna datumet den 28 januari redan nu!
Information inför Växjökonferensen uppdateras under hösten.
Läs mer på konferensens webbplats