corona

Vi välkomnar höstens studenter till universitetets lokaler

Vår inriktning är att i höst välkomna dig som är student till den utbildning och kurs som du sökt och blivit antagen till. För de flesta studenter innebär det att studierna sker i universitetets lokaler. Undervisning och examinationer samt kulturella och sociala aktiviteter sker i våra lokaler för alla som sökt en kurs eller utbildning som ges på campus. Går du en distansutbildning ges den självklart på distans.

Men samtidigt är det fortsatt osäkert hur pandemin utvecklar sig och vilka riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommer att ge oss. Därför måste vi vara beredda på att vi kan komma att behöva ändra oss.

När det gäller kurser med huvudsakligen internationella studenterna räknar vi med att de kommer att ges på distans höstterminen 2020. Den 25 maj beslutar rektor vilka kurser som kommer att ges på distans i höst.