studenter

Vid tentor på plats i våra lokaler

För att säkerställa en trygg miljö i samband med de tentor som sker på plats i våra lokaler har vi gjort ett antal åtgärder. Först och främst har vi glesat ut i salarna. Det innebär att det nu är färre studenter än det brukar vara som skriver tenta i samma sal. 

Lokalvården städar även extra i och kring tentasalarna inför tentor, och de har då extra stort fokus på de ytor som man tar i med händerna. Vi har också handsprit i tentamenslokalen, och om möjligt finns den vid entrén till lokalen.

Vi vill också påminna om att vi alla under rådande pandemi behöver hjälpas åt att ta ett extra stort eget ansvar för att skydda andra och oss själva från smitta. 

Du som känner minsta symptom, du som har lämnat ett coronaprov och väntar på svar, och du som är bekräftat smittad med covid-19 – inte till salstentan. Vi kommer att erbjuda extra tentatillfällen, så stanna hemma även om du bara har lätta symptom. 

Symptom att vara särskilt uppmärksam på är till exempel:
  • Hosta
  • Feber
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Nästäppa
  • Halsont (eller ”kill” i halsen)
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk
  • Avsaknad av lukt och smak
  • Andra diffusa nytillkomna symptom som till exempel trötthet, yrsel, sjukdomskänsla, tryck över bröstet, illamående etc.
Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittspridningen. 

Känner du oro eller vill rapportera en händelse i våra lokaler som inte kändes bra med anledning av corona kan du göra det här via vårt formulär.