med anledning av corona

Viktig information om coronaviruset

Linnéuniversitetet har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna kring coronaviruset och som noga följer händelseutvecklingen. Universitetet följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets rekommendationer när det gäller coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk!

Har du symtom, även om de är milda, ska du begränsa dina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

Symtom på infektion är luftvägssymtom, som feber eller hosta. Även dina symtom är lindriga är det viktigt att du stannar hemma från universitetet. Stanna gärna hemma ett par dagar extra, efter det att dina symptom har gått över.

Har du symptom?

Har du symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. Du ska inte besöka någon vårdcentral, utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Är du orolig?

Har du allmänna frågor om eller är du orolig för coronaviruset och sjukdomen covid-19? Då ska du ringa 113 13.

Så kan du förebygga smitta

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är: 

  • Undvik att ta i hand när du hälsar på andra personer.

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder. 

  • Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, innan du äter, när du hanterar mat och efter toalettbesök. 

Det är viktigt att du håller löpande koll på Linnéuniversitetets information och FAQ om coronaviruset. Den uppdateras allteftersom och ger svar på vanliga frågor. Håll också koll på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du har alltid ett eget ansvar. Följ rekommendationerna, och framförallt ta hand om dig!