Student som har distansstudier

Viktigt för dina distansstudier

Nu har det gått en vecka sedan Linnéuniversitetet beslutade att gå över till distansbaserad undervisning på grund av coronaviruset. Detta är en stor omställning för många av oss, såväl för dig som student som för lärare och övrig personal vid universitetet.

Det är nu viktigt att du delvis hittar nya former för dina studier. Vi vill understryka hur viktigt det är att du kommer igång med dina självstudier så fort det går och att du etablerar rutiner och strukturer som gör att dina studier flyter på så smidigt som möjligt.

Vi rekommenderar att du följer de föreläsningar som sänds och läggs ut av dina lärare, på så sätt får du en bra struktur i dina studier. Vi på Linnéuniversitetet har inte stängt ner vår verksamhet och undervisningen är inte heller stoppad, men formerna har ändrats. Våra stödfunktioner finns fortsatt tillgängliga, även om detta delvis sker i annan form än tidigare.

Biblioteket har fortsatt öppet vissa tider och du kommer in i lokaler och datasalar. Obs! Du måste dock ha passerkort för att komma in i de flesta lokaler. För mer information om detta se Lnu.se/Student.

Mer information och FAQ för studenter med anledning av corona uppdateras kontinuerligt. Du hittar även värdefulla tips på Linnéstudenternas hemsida.