Yrkeslärare i arbete

Håll dig uppdaterad inom grundyrket

Att hålla sig uppdaterad i grundyrket – hög kvalitet i yrkesutbildning är årets tema på den årliga Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. I år hålls denna konferens för första gången digitalt den 10 november.

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen – så även i år. Huvudtalare är Maria Johansson, gästforskare vid Linnéuniversitetet, med sin föreläsning ”Tankar om yrkeslärares utmaningar och unika expertis”. Även Skolverket, Skolinspektionen och en nyutbildad yrkeslärare medverkar som talare.

I år är det cirka 130 deltagare anmälda. Det är en ökning med 30 % från förra året.

- Det vi kan se i år är att vi har fått fler deltagare utanför Småland. Det är väldigt roligt och beror säkerligen på att konferensen nu arrangeras digitalt, säger Viktoria Grahn Johansson, universitetsadjunkt/doktorand och konferensens arrangör vid Linnéuniversitetet.

Varje år är det ett nytt tema. Hittillsvarande konferenser har haft följande tema:

  • Bedömning i yrkesämnen
  • Särskilda insatser för yrkeselever
  • Gymnasiearbetet – ett samarbete mellan skola och bransch
  • Yrkesutbildning i förändring – en mötesplats för skola och bransch
  • Yrkeselever i gränslandet
  • Elevers språkutveckling i yrkesämnen
  • Yrkesstolthet

 

För konferensprogram se Lnu.se/yrkeslararkonferensen2020