studenter

Ytterligare 135 nya utbildningsplatser till Linnéuniversitetet i höst

Regeringen meddelar idag att deras satsning på bristyrken fortsätter. De ger nu ytterligare ett tillskott till landets lärosäten som motsvarar 1300 nya permanenta utbildningsplatser. De gör också en specifik satsning på 1500 utbildningsplatser för vidareutbildning och livslångt lärande, samt en satsning på 30 miljoner kronor på korta kurser för att personer som blivit permitterade ska få möjlighet att vidareutbilda sig.

För Linnéuniversitetet innebär det att vi får ytterligare 65 permanenta utbildningsplatser till bristyrken redan nu för 2020. När det gäller livslångt lärande får vi 6,1 miljoner kronor, motsvarande 70 utbildningsplatser för 2020. Dessutom får vi 1,4 miljoner kronor till korta kurser.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats