Mathias Karlsson

– Vi behöver försöka tänka nytt kring hur vi vill leva våra liv

Mathias Karlsson forskar om relationen mellan entreprenörskap och samhällsförändring. Hans avhandling om IKEAs initiativ med sociala entreprenörer ökar förståelsen kring hur en viss form av entreprenörskap utförs av hängivna, ansvarsfulla och lyhörda personer, vilket i sin tur leder till mer ansvarsfull samhällsförändring.

Du forskar inom företagsekonomi och i din avhandling kombinerar du etnografi med filosofi. Vad konkret är det du forskar om?

– Jag intresserar mig främst för etiska och existentiella aspekter av entreprenörskap. Det handlar om en mängd olika frågor. Till exempel hur är det möjligt att praktisera entreprenörskap på ett ansvarsfullt sätt? Vad innebär ansvar? Hur kan entreprenörskap leda till bättre livsvillkor för de involverade? Vilka begränsningar och faror finns det med att hysa alltför stor tilltro till entreprenörskap? Men förutom att engagera mig i de här lite mer filosofiska frågorna vill jag även vara ute på fältet och lära mig av människor och ta del av deras upplevda erfarenheter och praktiker.

Din avhandling handlar om hur entreprenörskap kan leda till samhällsförändring. Hur kan det ge en mer hållbar värld? Vill du förklara vad det innebär?

– Just nu ställs vi som mänsklighet inför flera globala och lokala problem såsom stegrande klimatförändringar, ökande ekonomiska klyftor och diverse sociala spänningar. Det mesta tyder på att vi inte kan fortsätta leva som vi gör idag. Vi behöver alltså komma på nya sätt att leva samt komma på mer hållbara produkter och tjänster. Förutom att vi som medborgare behöver ta ansvar för hur vi lever så behöver vi också vara kreativa och innovativa och det är här som entreprenörskap kommer in i bilden. Med andra ord – hur kan entreprenörer komma på ansvarsfulla och hållbara lösningar till dagens problem på den specifika platsen som de är verksamma på? Det är en fråga som intresserar mig. 

Vad är det svåraste med att arbeta med socialt entreprenörskap? Har du några tips att ge?

– De sociala entreprenörer som jag har träffat har uppmärksammat en mängd olika utmaningar.  Hur ska de lösa finansieringen när målet först och främst handlar om att skapa ett bättre samhälle? Hur kan de mäta och bevisa sin påverkan? Hur kan man övertyga de involverade aktörerna att samhällsförändring tar lång tid och kräver tålamod?

– En annan aspekt som jag har sett i min forskning är att det är svårt att hålla ut på ett personligt plan. Hur orkar man fortsätta att vara engagerad när det till synes inte finns något slut på orättvisor såsom fattigdom och tuffa livsförhållanden? I min avhandling diskuterar jag bland annat att humor och att inte ta sig själv på så stort allvar kan hjälpa en att hålla ut när det är kämpigt. Jag diskuterar också idén om att förbli trogen en föreställning om gott (vad det än må vara) kan göra att ens liv känns meningsfullt och en återigen orkar kämpa på trots de svårigheter man stöter på.

Du har fått Handelsbankens Wallanderstipendium som innebär att du kan forska på heltid under tre år. Vad ska du göra under dessa tre år?

– ­Min ambition är att fördjupa min kunskap ytterligare kring de ovannämnda frågorna. Det är den typen av forskning som jag brinner för och jag har en känsla att vi inte kommer skapa en perfekt värld den närmsta tiden. Mer konkret så skriver jag på ett antal olika forskningsartiklar. Den sista tiden har jag också närläst den svenske filosofen Martin Hägglunds arbete. Det skulle vara intressant att föra in hans tankar och resonemang till entreprenörskapsämnet då de rimmar fint med idén om att vi behöver försöka tänka nytt kring hur vi vill leva våra liv.

– Jag deltar också i forskningsprojektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, LEIS, där jag är en del av en grupp forskare som studerar fyra olika entreprenöriella initiativ som uttryckligen vill bidra till en mer hållbar värld.

Länkar