Campus Växjö

17,1 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet

Fyra forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet, inom ämnena historia, arkeologi och sociologi, får sammanlagt drygt 17 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har meddelat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för 2021. Följande fyra ansökningar vid Linnéuniversitetet erhåller totalt 17 110 000 kronor i forskningsanslag:

 • Gunnel Cederlöf, professor i historia

  3 524 000 kronor till projektet "Flöden och kamp i Trans-Himalayaregionen".

 • Anders Högberg, professor i arkeologi

  4 853 000 kronor till projektet "Innovationsprocesser, kunskapsförmedlingssystem och mobilitet i Sydskandinavisk stenålder".

 • Bengt Larsson, professor i sociologi
  
3 877 000 kronor till projektet "Välfärdsprofessionellt beslutsfattande – diskretion, principer och program".

 • Peter Skoglund, lektor i arkeologi
  4 856 000 kronor till projektet "Från gestalter till handling - Den narrativa vändningen i förhistoriskt bildskapande i norra Europa".

Totalt beviljade Vetenskapsrådet anslag för nästan 440 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2021-2025. Av 1002 inkomna ansökningar beviljades 100.

Mer information