Gul byggnad speglar sig i vattnet

17,8 miljoner till forskning om naturvetenskap och teknik från Vetenskapsrådet

Geokemi, molekylärbiologi, geovetenskap, beräkningsmatematik och den kondenserade materiens fysik – det är ämnena i de fem forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som nu fått sammanlagt nästan 18 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har meddelat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap för 2021.

Fem ansökningar från Linnéuniversitetet erhåller totalt 17 779 000 kronor i forskningsanslag enligt följande:

 • Anna Augustsson, docent i miljövetenskap vid institutionen för biologi och miljö
  3 779 000 kronor till projektet Technology-critical elements (TCEs); soil-crop transfer, oral bioaccessibility and toxicity

 • Sinisa Bjelic, docent vid institutionen för kemi och biomedicin
  3 600 000 kronor till projektet Proteindesign av specifika interaktioner gentemot receptorer på cellulära membran

 • Carlo Canali, professor vid institutionen för fysik och elektroteknik
  3 600 000 till projektet Den topologiska magnetoelektriska effekten i heterostrukturer av magnetiska topologiska isolatorer

 • Henrik Drake, docent vid institutionen för biologi och miljö
  3 200 000 till projektet Livets historia på djupet

 • Christian Engström, professor vid institutionen för matematik
  3 600 000 till projektet Approximation av fraktionella integro-differentialekvationer utan förorening av spektrum

Totalt beviljade Vetenskapsrådet anslag för drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021–2025. Av 1 682 inkomnade ansökningar beviljades 335.

Mer information