EUniWell

2 miljoner euro till Europauniversitetet för välmående

EUniWell (Europauniversitetet för välmående), där Linnéuniversitetet ingår som ett av sju europeiska universitet, har nu fått 2 miljoner euro från EU-kommissionen inom Horizon 2020-programmet. Medlen ska användas fram till 2023.

– Vi är jätteglada att få dessa extra medel, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering. Vi ska använda dem för att ytterligare stärka EUniWells arbete med att utveckla en gemensam forsknings- och innovationsagenda, förstärka karriärmöjligheter för forskare samt utveckla arbetet med Open Science genom utbildning och gemensamma initiativ. Detta blir också ett bra komplement till Linnéuniversitetets arbete inom Open Science och implementeringen av vår nya anställningsordning.

EU har avsatt forskningsstöd för att europauniversiteten som finansieras genom Erasmusprogrammet också ska ha möjlighet att stärka integration med forskning och innovation. EU vill maximera synergier mellan utbildning och forskning, och genom detta initiativ vill de stödja europauniversiteten att arbeta med våra samhällsutmaningar. 

Läs mer på EUniWells webbplats.

- - - - -

EUniWell förenar universiteten i Köln, Birmingham, Florens, Leiden, Nantes med Semmelweis i Budapest och Linnéuniversitetet i en europeisk universitetsallians, och för samman 244.000 studenter och 38.000 anställda.

För att möta de utmaningar som våra samhällen står inför har EUniWell identifierat fyra nyckelområden inom forskning och undervisning, nära sammankopplade med FN:s mål för hållbar utveckling: 

  • Välmående och hälsa 
  • Individuellt och socialt välmående
  • Miljö, urbanitet och välmående
  • Lärarutbildning 

Med finansiering från EU-kommissionen inom ERASMUS+programmet påbörjade EUniWell sin treåriga pilotfas i november 2020, under vilken EUniWell ska utveckla internationella undervisningsprogram samt forsknings- och innovationssamarbeten.