Abstrakt bild från stor konferens

Aladino presenterades på Swedish Manufacturing R&D Clusters årliga Klusterkonferens

Svensk fordonsindustri har initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – Sveriges Produktionskluster. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning i Sverige. Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna.

Sveriges Produktionskluster anordnar årligen en  gemensam konferens tillsammans med ledande FoU-aktörer i Sverige. Huvudarrangörer är bilindustrin i Sverige i samarbete med The Scandinavian Automotive Supplier Association, RISE, SuPr / Södertälje Science Park, Production2030 och FFI Sustainable Production. (Konferensprogram)

Linnéuniversitetet blev inbjudna som talare för att dela med oss om vårt arbete med ”Förutsägbar digital tvilling för produktionplanering” i  projektet Aladino. Presentationen gjordes av Claudia Kopf, Scania CV AB; Johanna Sigvardsson, Virtual Manufacturing; och Diego Perez Palacin, Linnéuniversitetet.

– Det här är ett intressant och viktigt område att samarbete kring och det är därmed ett nöje att få välkomna Linnéuniversitetet in klustervärmen, säger Grethe Hallberg Scania i egenskap av ordförande för klustret.

Möjligheten för Aladino att visa på preliminära resultat och planer framåt öppnar upp för nya samarbeten samt visa upp universitetets styrkor.

– Att komma i kontakt med olika företag och lära av deras erfarenheter utmaningarna och praxis mot digitalisering i är ovärderligt för oss och vi välkomnar dialog och samarbeten med fler företag och organisationer, säger Mauro Caporuscio, projektledare för Aladino.

Vill du kunna skapa en modell av din organisations alla delar och kunna simulera och analysera den, för att bedöma och optimera organisationen? Projektet Aladino välkomnar företag och organisationer att tillsammans med projektparterna undersöka hur ni bäst kan dra nytta av den nya teknik som kallas en digital tvilling av organisationen. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/sa-kan-din-organisation-dra-nytta-av-tekniken-med-digitala-tvillingar/