Agnes Olsson, sjökapten

Alumn från sjökaptens­programmet har fått ett internationellt pris

Agnes Olsson är tidigare student på sjökaptensprogrammet. Hon tog examen 2016. Efter sin praktik på utbildningen fick hon arbete på Royal Caribbean International, där hon idag är 1:e styrman. Efter en långt vistelse till sjöss under 2020, fick hon en längre period av ledighet, och kunde tack vare ett stipendium vidareutbilda sig inom sjöfartsbranschen. Nu har hon fått ett internationellt pris för sina goda studieresultat.

För Agnes har utbildningen till sjökapten vid Linnéuniversitetet lett till ett internationellt arbete till sjöss.

– Som sjöbefäl måste du ha ett flertal certifikat och behörigheter som enbart godkända lärosäten får utbilda för. Utan min utbildning på sjökaptensprogrammet hade jag därför aldrig kunnat jobba till sjöss. I en internationell bransch som sjöfarten är så stöter jag många gånger på kollegor från hela världen som känner till utbildningen, och pratar gott om de fartygsbefäl som har studerat vid Sjöfartshögskolan på Linneuniversitet. Att ha bakgrund från en utbildning som är internationellt känd för att vara bra, har hjälpt mig att ta mig fram i karriären. 

Under sin studietid fick Agnes möjlighet att göra praktik på Royal Caribbean International. En praktikplats som ledde till en anställning som 2:e styrman. Karriären har gått framåt och idag arbetar hon som 1:e styrman hos samma företag, ombord på fartyget Allure of the Seas.

Fast till havs
Förra året var ett speciellt år och för Agnes innebar det en lång period av arbete.

– År 2020 hamnade jag som många andra sjömän fast till havs, utan möjlighet att resa hem. Mitt tio veckors kontrakt blev det tredubbla.

Under perioden fick hon tips om att söka ett Foundation Diploma, som är första nivån i en global skeppsmäklarutbildning via ICS, (The Institute of Chartered Shipbrokers), en välkänd sjöfartsorganisation i London. Tipset kom från hennes tidigare lärare på Linnéuniversitetet och hon fick samtidigt reda på att WISTA International, (Women's International Shipping & Trading Association) har ett stipendium som de årligen delar ut till 5 medlemmar.

– Jag fick tipset i samband med att jag skulle resa hem och eftersom jag visste att jag skulle vara hemma under en längre tid, tyckte jag att det lät som en fantastisk möjlighet att utveckla mig inom sjöfartsbranschen. Jag sökte och fick stipendiet.

Vidareutbildning gav ny kunskap
Hon valde att läsa ämnet ”Ship Operations and Management”.

– Utbildningen såg jag som en möjlighet, att i min roll som styrman, lära mig att förstå hur mina kollegor som arbetar på kontoret i land tänker. Jag har fått väldigt mycket kunskap som kan hjälpa mig i mitt dagliga jobb ombord. Dessutom har jag fått en ny förståelse för den del ett fartyg utgör i en flotta, och hur vissa beslut, som för oss ombord kanske är märkliga, kan utgöra en viktig del i ett större sammanhang.

Internationellt pris för goda studieinsatser
För sina insatser på utbildningen har hon nu fåttDenholm Port Services Award” då hon hade högst resultat av alla som skrev för ett Foundation Diploma. Ett pris som hon är glad över.

– Det är väldigt roligt att få ett pris, det är erkännande för ens hårda jobb, men det jag lärde mig under kursens gång är värt mest för mig avslutar Agnes.