Nathalie Gunnarsson tidigare student vid Linnéuniversitetet utanför Sveriges riksdag

Alumn från Linnéuniversitetet tog emot pris för sin masteruppsats i statsvetenskap

Nathalie Gunnarsson tog examen i juni 2020 efter att ha läst masterprogrammet i statsvetenskap. I den första upplagan av riksdagens uppsatstävling, vann hennes masteruppsats, om oppositions- och stödpartiers konfliktbeteende, pris för bästa uppsats.

Nathalies uppsats nominerades till riksdagens uppsatstävling av hennes handledare och institutionen för statsvetenskap, då den uppfyllde riksdagens uppställda krav för att delta.

– Min uppsats var en kvantitativ innehållsanalys som fokuserade på hur partiers konflikbeteende varierade när de var opposition- eller stödparti till en regering i minoritetssituation. Mer specifikt kollade jag på Vänsterpartiet och Centerpartiets konfliktbeteende gentemot Socialdemokraternas propositioner berättar Nathalie.

Idag jobbar Nathalie som nämndsekreterare i en mindre kommun, ett jobb som hon påbörjade strax efter att hon tog sin examen.

– Utbildningen inom statsvetenskap öppnar dörrar för en karriär inom flera olika yrkesroller. Efter examen började jag jobba som nämndsekreterare i Uppvidinge kommun. Här jobbar jag med många olika frågor och arbetsuppgifter parallellt, vilket har gett goda förutsättningar för att fortsätta att lära mig mer om hur offentlig förvaltning fungerar i praktiken samt att fortsätta utvecklas i min professionella roll.

Priset i uppsatstävlingen består av ett diplom och en gåva i form av en miniatyr av statyn på lejoninnan som finns vid östra riksdagshuset, något som Nathalie är stolt över.

– Priset är en fin utmärkelse för en väl genomförd uppsats. Uppsatsens ämne om partibeteende är även applicerbart på den lokalpolitiska arenan som jag jobbar nära i min roll som nämndsekreterare.

Priset för bästa uppsats 2020 delades ut till två uppsatser. Vinnarna tog emot priset i Sveriges riksdag den 13 oktober 2021. Läs mer om uppsatstävlingen