Två studenter samtalar

Alumner är nöjda med sin utbildning från Linnéuniversitetet

För att få veta hur det går för Linneuniversitets utexaminerade studenter genomförs en så kallad Alumnundersökning vart tredje år. Nu är den senaste undersökningen klar och svaren från de 2 000 studenter som svarat visar att majoriteten av studenterna både är nöjda med utbildningen och har jobb som motsvarar utbildningen de gått.

Hur har det gått för Linnéuniversitetets studenter och hur ska vi utveckla våra utbildningar för att det ska gå ännu bättre för dem? För att ta reda på det får våra alumner regelbundet möjlighet att svara på frågor om hur utbildningen har rustat dem för arbetslivet och hur de har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Svaret på första delen av frågan är att det verkar gå bra. I slutet av våren 2020 skickade Linnéuniversitetet Alumnundersökningen till knappt 4 000 tidigare studenter och fick svar från cirka hälften av dessa.

När resultatet sammanställs konstateras att de flesta har arbete som motsvarar utbildningen, några har ett annat kvalificerat arbete som kräver högre utbildning, medan endast 1 av 20 har arbeten som inte kräver högre utbildning.

– De som utbildar sig mot en särskild profession får arbete där och de som skaffar sig mer generella utbildningar är efterfrågade inom breda sektorer i samhället, det är en genomgående trend i landet, säger Niklas Ammert, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Användbar utbildning

Många av de som har svarat på undersökningen framhåller att utbildningen har gett en bra grund att stå på i arbetslivet och varit användbar; främst i yrkesutövandet,men även på ett personligt plan:

  • Alumnerna har användning av de generiska färdigheter som de har fått,exempelvis analytisk förmåga, kritiskt tänkande och problemlösning.
  • Praktik och praktiska moment är betydelsefulla för att förstå hur en arbetsplats och ett arbetsliv fungerar.
  • De upplever att de har utvecklat ett brett spektrum av färdigheter under utbildningen och att behöver behärska dem i sitt yrkesutövande.

Resultatet från Alumnundersökningen blir även en viktig nyckel i det fortsatta kvalitetsarbetet framåt.

Ur ett bildnings-och samhällsperspektiv är resultatet både ett starkt kvitto och ett utmärkt verktyg för att få veta hur Linnéuniversitetets studenter upplever att utbildningen har stärkt deras självförtroende och självkänsla. För att inte tala om att de lyfter fram vikten av källkritik vid konsumtion av nyhetsmedia och sociala medier, resonerar Niklas Ammert.

– Frågan gäller delvis om utbildningen ska ligga dikt an mot dagens arbetsuppgifter eller förbereda för förmågor och flexibilitet under ett helt yrkesliv. Vi anstränger oss hårt för att förbereda studenterna för dagens arbetsmarknad, men lägger också stor vikt vid det längre perspektivet, säger Niklas Ammert. 

Om undersökningen

Alumnundersökningen genomförs med alumner som varit i arbetslivet 3–5 år. Den genomförs vart tredje år sedan 2014 och syftar till att kartlägga alumners etablering på arbetsmarknaden och hur väl utbildningen rustar dem för arbetslivet.

Här kan du ta del av hela rapporten