Daniel tidigare student på sjökaptensprogrammet

Alumnreportage: Daniel älskar varje dag till sjöss

Daniel befann sig i en fas i livet där han funderade på vad han ville jobba med i framtiden och kom fram till att han trivs bäst till sjöss. Därför sökte han till sjökaptensprogrammet. Idag arbetar han på ett fartyg som transporterar teknik till vindkraftverk.

– Efter examen gjorde jag en månads praktik på produkttankern Saturnus. Efter avmönstringen tänkte jag ta ledigt, men efter en vecka ringde telefonen och jag fick ett vikariat på produkttankern Evinco. Därefter fick jag erbjudande om att vara skeppare på Dessi här i Kalmar. Det passade utmärkt med min familjesituation just då. Under sommarsäsongen jobbade jag med att köra människor över Kalmarsund. Idag jobbar jag på fartyget Defender och transporterar teknik till vindkraftverk.

Daniel trivs med livet till sjöss och det är ett händelserikt yrke. Ingen dag är den andra lik vilket är spännande.

– Jag hade inte fått mitt jobb utan utbildningen och jag älskar varje dag till sjöss. Ingen dag är den andra lik och jag får ta stort ansvar. Dagen börjar på hotellbåten ute i vindparken. Vi inväntar vaktbyte och att CTV:n skall få tillåtelse att docka mot hotellbåten. Efter att besättningen lämnat av till varandra får lasten firas ner med kran och sedan får teknikerna som ska ut till vindkraftverken komma ombord. Alla prickas av och man stämmer av så att vi har rätt information om vilket torn de skall till. Därefter sätter vi upp en turordning och så börjar vi köra ut dem. Däremellan gör vi underhåll och administration.

Daniel är nöjd med sitt val av utbildning och rekommenderar alla som trivs till sjöss att söka den.

– Jag är imponerad av programmets innehåll och att lärarna är så kunniga. Jag har aldrig ångrat att jag sökte sjökaptensprogrammet. Det var en fantastisk tid med trevliga kurskamrater och fantastiska lärare och jag älskar mitt liv till sjöss.