Malin jobbar som specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre

Alumnreportage: Malin vill ge alla patienter en god vård

Malin arbetar som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Kalmar. Hon läste specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre på distans och tycker att utbildningen gav henne en fördjupad kunskap som hon har nytta av i sitt arbete.

– Jag arbetar som specialistsjuksköterska i hemsjukvården i Kalmar. Utbildningen har gjort att jag fått en djupare kunskap om den äldre människan och tryggare i mina bedömningar. Den har gjort att insikten i vad som är normalt åldrande och vad som kan vara behandlingsbart har ökat. Stödet till omvårdnadspersonalen blir bättre när sjuksköterskan är trygg i sin roll. När kunskapen ökar blir vården bättre för patienten.

Malin uppskattar den variation som kommer med yrket.

– Det som är spännande är att ingen dag är den andra lik. En vanlig dag innebär hembesök i eget boende eller på vård- och omsorgsboende. Många behöver hjälp med sina läkemedel och det är sjuksköterskans ansvar att se till att rätt läkemedel ges på rätt sätt i rätt tid. Med jämna mellanrum har patienterna läkemedelsgenomgångar med ansvarig läkare och det är sjuksköterskans ansvar att förbereda dessa och ta prover efter ordination.

För att ge patienterna en trygg vård så jobbar Malin och hennes kollegor i team samt att de använder sig av ett kvalitetsregister.

– Vård i livets slut tillhör sjuksköterskans arbete och det kräver tid och kunskap så den sista tiden blir bra för patient och anhöriga. Vi arbetar med kvalitetsregister för att ge våra patienter rätt vård. Vården kring patienten är ett teamarbete vilket är väldigt bra för kvalitén. Det är tillsammans i teamet, med patienten och anhöriga som vi kan göra det bäst för den enskilde.

Malin läste programmet på distans samtidigt som hon arbetade. Hon tycker att alla sjuksköterskor som jobbar med äldre människor borde gå utbildningen.

– Jag studerade på distans. Vi hade vissa träffar på Linnéuniversitetet, men det mesta genomfördes online. Det fungerade bra och lärarna var engagerade. Jag har alltid jobbat för den goda vården i livets slut och att det ska vara en bra planering och förberedelse inför slutet av livet. Jag tycker att alla sjuksköterskor som arbetar med äldre människor borde gå utbildningen.